De verhuizing naar De Cypressenhof is, net als iedere verhuizing, een ingrijpende gebeurtenis. Dat begrijpen we. Daarom nemen we alle tijd voor u om u te informeren bij de verhuizing. Voor u de stap naar verhuizen maakt kunt u natuurlijk vrijblijvend komen kijken in De Cypressenhof.

Ook uw familieleden/mantelzorger is van harte welkom om eerst eens te komen praten en kijken.

Informatie en aanmelden

Ziet u in De Cypressenhof een veilig en vertrouwde woonomgeving? Wij doen er alles aan om u thuis te laten voelen. Voor informatie of het aanmelden kunt u ons bellen op 053 30 30 600. U kunt ook het contactformulier hieronder invullen, dan nemen wij binnen twee werkdagen contact met u op!

Wat kost een verblijf in De Cypressenhof?

De meeste kosten van het wonen in De Cypressenhof worden door de overheid vergoed. U betaalt een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen en persoonlijke situatie. Deze bijdrage wordt vastgesteld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Op deze website kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

In de eigen bijdrage zijn de kosten voor het appartement, verzorging en maaltijden opgenomen.

Eventuele bijkomende kosten

Helaas worden niet alle kosten vergoed. Voor het wassen van persoonlijk linnengoed vragen wij een vergoeding. Bijna alle activiteiten zijn gratis. Soms wordt voor activiteiten (zoals uitstapjes of de bingo) een kleine vergoeding gevraagd. Uiteraard informeren wij u hier van tevoren over en bent u vrij deel te nemen aan activiteiten.

Wachttijd

Het kan zo zijn dat u gelijk bij ons terecht kunt wanneer dat nodig is, maar gemiddeld is de wachttijd 2 weken tot maximaal 2 maanden.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van zorg? SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. SCOT biedt ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. SCOT kan u kosteloos advies geven over de zorg die bij u past en zij kunnen ondersteunen bij de aanvraag van zorg. www.scotwente.nl

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) geldt voor een cliënt waarbij een dementie of een verstandelijke beperking is vastgesteld. De wet regelt de rechten van cliënten bij:
– Bij (onvrijwillige) opname in een zorginstelling
– Bij zorg waar de cliënt (en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger) niet mee instemt/zich tegen verzet
– Recht op advies en bijstand door een bewonersvertrouwenspersoon

In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of  vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor de cliënt en diens vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijv. het indienen van een klacht.  De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk van de
instelling waar hij of zij de cliënt adviseert. Het LSR treedt op als vertrouwenspersoon voor bewoners van Manna. U kunt de Cliëntvertrouwenspersoon bereiken via telefoonnummer: 088-20 15 900.  Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

Algemene voorwaarden

Op de website van het Nederlands Zorginstituut is dit terug te lezen. Ook zijn de, door branchevereniging Actiz opgestelde, algemene voorwaarden van toepassing op onze zorgverlening.

Aanvragen informatie verpleeghuiszorg

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer:

  Onderwerp

  Uw bericht

  Heeft u hierover nog vragen?

  Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

  Contact opnemen