Op verschillende locaties van Manna worden bewoners uitgenodigd om maaltijden te komen nuttigen in gemeenschappelijke ruimtes. Zo hoeft u zelf niet meer te koken en stimuleren we het sociaal samenzijn. Ons doel: binnen Manna is niemand eenzaam!

De meeste kosten voor het wonen bij Manna worden door de overheid vergoed. U betaalt een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen en persoonlijke situatie. Deze bijdrage wordt vastgesteld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Hier kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

In de eigen bijdrage zijn de kosten voor het appartement, verzorging en maaltijden opgenomen.

Wij vinden het belangrijk dat naasten betrokken zijn bij de zorg voor hun naaste die in één van de locaties van Manna verblijft. Indien gewenst kan je als familie of naaste tegen een geringe vergoeding maaltijden afnemen.

Bekijk ook andere diensten van Manna

Schoonmaak thuis

Het huishouden kan zwaar worden als u ouder wordt of te maken heeft met ziekte of een beperking. …

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang geldt voor een cliënt waarbij een dementie of een verstandelijke beperking i…

Personenalarmering

Voor een veilig gevoel. U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar u maakt zich zorgen ov…

Casemanagement Dementie

Is er dementie vastgesteld bij u of iemand binnen uw familie? Dat kan veel vragen oproepen. Hoe g…

Specialistische zorg

Als u, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, specialistische zorg of verpleging nodig hee…

Geestelijke verzorging

Vind aansluiting bij uw vragen, gedachten en emoties. We bieden zorg en ondersteuning omdat we g…

Dagbesteding

Bij de dagbesteding van Manna ontdek je waar jouw sterke kanten liggen en werken we gericht aan d…

Beeldzorg

Met beeldzorg direct en persoonlijk (oog)contact met een begeleider, verpleegkundige of verzorgen…

Logeeropvang of tijdelijk wonen

In de Wingerd kunt u logeren of tijdelijk wonen. Bijvoorbeeld wanneer uw man of vrouw een indicat…

Heeft u behoefte aan deze zorg?

Schroom niet en neem contact met ons op, dan helpen we u graag verder. Uit Liefde!

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Manna is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering