Skip to main content

Omgaan met psychische/psychiatrische problemen of beperkingen.

Op onze woon- en zorglocaties in Twente woon je in een veilig en stabiele omgeving met zorg. Wij bieden op alle locaties psychische ondersteuning. Voor bewoners met een vorm van dementie is het mogelijk om deel te nemen aan de huiskamergroepen. In drie groepen spelen we in op verschillende fases van dementie. Een pastoraal medewerker verzorgt in de huiskamers wekelijks overdenkingen. Ook gaan wij, indien daar behoefte aan is, in gesprek met bewoners over levensvragen. Zo vindt men aansluiting bij vragen, gedachten en emoties.

Begeleiding van Manna is gespecialiseerd in ondersteuning bij zelfstandig leven van (jong) volwassenen met meervoudige en complexe problematiek. Doel van de begeleiding is het vergroten van de zelfredzaamheid in het dagelijks functioneren. Onze kracht is dat we aansluiten bij de cliënt als persoon en samen met de cliënt kijken naar wat er op dat moment nodig is. Door maatwerk onderzoeken we samen wat de cliënt nodig heeft. Zo kunnen we aansluiten bij wensen, mogelijkheden en competenties van de cliënt en samen met de cliënt werken aan het realiseren van de doelen. Hierbij hebben we veel geduld en zien we tegenslag als iets dat hoort bij de ontwikkeling van de cliënt. Opgeven is geen optie. We denken mee in oplossingen en zetten graag een stap extra om te zorgen dat de cliënt de juiste zorg ontvangt.

De ambulante begeleiding wordt verleend vanuit een team, zodat de cliënt altijd te maken heeft met een begeleider die hij of zij kent. We zijn er als begeleider voor de cliënt, we zien hem of haar als volwaardig mens, zodat de cliënt zich gehoord en gezien voelt en vertrouwen krijgt in zijn of haar eigen kracht. We zorgen dat de cliënt op de juiste momenten de persoonlijke aandacht ontvangt die nodig is. Thuis geven wij de nodige begeleiding, zodat de cliënt gewoon kan blijven wonen in de vertrouwde omgeving. De begeleider komt regelmatig langs om samen te werken aan de vooraf opgestelde doelen. Wij bieden ambulante begeleiding aan in heel Twente.

Binnen Manna zijn er verschillende mogelijkheden voor beschermd wonen. Er zijn geclusterde woningen en doorstroomwoningen. Voor beide woonvormen is er 24/7 begeleiding en toezicht aanwezig. Ook is er een nooddienst waarop cliënten met een indicatie beschermd wonen terug kunnen vallen.

Al onze cliënten hebben een indicatie vanuit het CIZ of de gemeente. Dit kan een WLZ indicatie, een CIMOT indicatie of een WMO indicatie zijn. Voor de locatie in Almelo is er geen wachtlijst.
Voor sommige vormen van zorg is er sprake van een eigen bijdrage conform de regels van het CAK.

Bel voor meer informatie naar 053 – 30 30 600.

Hoe kom ik aan een indicatie om begeleiding vanuit Manna te ontvangen?

Dat ligt eraan welke ondersteuning je nodig hebt. Voor een paar uur per week ambulante begeleiding aan huis kun je het zorgloket van de gemeente bellen. Geef daarbij aan welke hulp je nodig hebt. Gekoppeld aan een wijkcoach wordt jouw indicatie geregeld.

Om beschermd bij Manna te komen wonen dien je een CIMOT-indicatie te hebben. Deze vraag je aan bij de gemeente.

Heb je 24/7 zorg nodig met nabijheid? Dan dien je een WLZ-indactie (Wet Langdurige Zorg) te hebben: VG3, VG6, GGZ1 en GGZ3.

 

Bekijk ook andere diensten van Manna

Schoonmaak thuis

Het huishouden kan zwaar worden als u ouder wordt of te maken heeft met ziekte of een beperking. …

Casemanagement Dementie

Is er dementie vastgesteld bij u of iemand binnen uw familie? Dat kan veel vragen oproepen. Hoe g…

Dagbesteding

Bij de dagbesteding van Manna ontdek je waar jouw sterke kanten liggen en werken we gericht aan d…

Caren Zorgt

Wist u dat u bij ons ook via internet met onze zorgverleners kunt overleggen? Dat noemen wij “Car…

Specialistische zorg

Als u, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, specialistische zorg of verpleging nodig hee…

Begeleid en Beschermd Wonen

Bij Manna kun je begeleid en beschermd wonen. Onze kracht is dat we aansluiten bij jou als persoo…

Wassen en aankleden

Heeft u hulp nodig bij het wassen of aankleden? Dan kunt u wijkverpleging van Manna inschakelen. …

Steunkousen

In elke wijk in Enschede en Hengelo hebben wij teams van verzorgenden en verpleegkundigen. Het zo…

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang geldt voor een cliënt waarbij een dementie of een verstandelijke beperking i…

Heeft u behoefte aan deze zorg?

Schroom niet en neem contact met ons op, dan helpen we u graag verder. Uit Liefde!

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Manna is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering