Skip to main content

Verpleging, advies, instructies en lichamelijke, psychosociale en spirituele ondersteuning.

Kwaliteit van leven als er geen genezing meer mogelijk is.

Als u ongeneeslijk ziek bent, komt er een tijd dat uw behandeling en zorg veranderen. Uw behandeling of zorg richt zich dan niet op genezen, maar op de kwaliteit van leven. Deze zorg heet palliatieve zorg. Het doel van palliatieve zorg is de cliënt en zijn naasten zo goed mogelijk te ondersteunen in deze fase. Het kan hierbij gaan om het verlichten van lichamelijke klachten. Maar ook om begeleiding bij onder meer verdriet of problemen met het accepteren van het ziekteproces. Bij palliatieve zorg wordt vaak gedacht aan zorg rondom het einde van het leven, de terminale fase. Maar ook als het overlijden nog niet wordt verwacht is kwaliteit van leven het uitgangspunt in uw behandeling en bieden we ondersteuning.

Palliatieve zorg kan worden ingezet naast de zorg die u al ontvangt van een zorgteam van Manna. Het is een extra aanvulling op de reguliere zorg. De palliatieve zorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Palliatieve zorg krijgt u van uw zorgteam met waar nodig extra ondersteuning door de verpleegkundigen palliatieve zorg, die hiervoor speciaal geschoold zijn. Ook als u nog geen verpleging of verzorging ontvangt is het mogelijk om de verpleegkundige palliatieve zorg in te zetten.

De verpleegkundigen palliatieve zorg zijn ervaren verpleegkundigen die een Post-HBO opleiding “verpleegkundige palliatieve zorg” hebben gevolgd. Als verpleegkundigen palliatieve zorg kunnen zij u ondersteunen. Zij gaan professioneel met uw verzoek om. U kunt in contact komen door te mailen naar palliatievezorg@zorggroep-manna.nl of te bellen tijdens kantoortijden met 053 – 30 30 600. Ook kunt u in contact komen via uw wijkverpleegkundige of EVV-er.

Bekijk ook andere diensten van Manna

Dagbesteding

Bij de dagbesteding van Manna ontdek je waar jouw sterke kanten liggen en werken we gericht aan d…

Casemanagement Dementie

Is er dementie vastgesteld bij u of iemand binnen uw familie? Dat kan veel vragen oproepen. Hoe g…

Maaltijden

Op verschillende locaties van Manna worden bewoners uitgenodigd om maaltijden te komen nuttigen i…

Activiteiten

U hoeft zeker niet de hele dag in uw appartement te verblijven, want op onze locaties is er genoe…

Specialistische zorg

Als u, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, specialistische zorg of verpleging nodig hee…

Begeleiding thuis

Manna is gespecialiseerd in ondersteuning bij zelfstandig leven van (jong)volwassenen met meervou…

Steunkousen

In elke wijk in Enschede en Hengelo hebben wij teams van verzorgenden en verpleegkundigen. Het zo…

Psychische ondersteuning

Op onze woon- en zorglocaties in Twente woon je in een veilig en stabiele omgeving met zorg. Wij …

Wassen en aankleden

Heeft u hulp nodig bij het wassen of aankleden? Dan kunt u wijkverpleging van Manna inschakelen. …

Heeft u behoefte aan deze zorg?

Schroom niet en neem contact met ons op, dan helpen we u graag verder. Uit Liefde!

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Manna is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering