Skip to main content

Bij Manna hebben wij seniorenwoningen. Bij de Wingerd kunnen echtparen samen blijven wonen in eenzelfde appartement. Bij de Cypressenhof bieden wij aanleunwoningen. Hier kan de partner wonen die nog geen zorg nodig heeft wanneer de andere dementerende partner is opgenomen in het zorggebouw. Bij de Cypressenhof zijn 14 aanleunwoningen. Deze staan vlak naast het zorggebouw. Op deze wijze kunnen echtparen toch nog dicht bij elkaar blijven wonen.

Kan ik met mijn partner samenwonen bij De Cypressenhof of De Wingerd?

Jazeker, dat kan. Bij de Wingerd kunnen echtparen samen blijven wonen in eenzelfde appartement. Bij de Cypressenhof bieden wij aanleunwoningen. Hier kan de partner wonen die nog geen zorg nodig heeft wanneer de andere dementerende partner is opgenomen in het zorggebouw. Bij de Cypressenhof zijn 14 aanleunwoningen. Deze staan vlak naast het zorggebouw. Op deze wijze kunnen echtparen toch nog dicht bij elkaar blijven wonen.

Bekijk ook andere diensten van Manna

Palliatieve zorg

Kwaliteit van leven als er geen genezing meer mogelijk is. Als u ongeneeslijk ziek bent, komt er…

Specialistische zorg

Als u, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, specialistische zorg of verpleging nodig hee…

Geestelijke verzorging

Vind aansluiting bij uw vragen, gedachten en emoties. We bieden zorg en ondersteuning omdat we g…

Caren Zorgt

Wist u dat u bij ons ook via internet met onze zorgverleners kunt overleggen? Dat noemen wij “Car…

Complementaire zorg en aromatherapie

Complementaire zorg is aanvullende zorg, die gegeven wordt naast de zorg die u van ons ontvangt v…

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang geldt voor een cliënt waarbij een dementie of een verstandelijke beperking i…

Casemanagement Dementie

Is er dementie vastgesteld bij u of iemand binnen uw familie? Dat kan veel vragen oproepen. Hoe g…

Begeleiding thuis

Manna is gespecialiseerd in ondersteuning bij zelfstandig leven van (jong)volwassenen met meervou…

Beeldzorg

Met beeldzorg direct en persoonlijk (oog)contact met een begeleider, verpleegkundige of verzorgen…

Heeft u behoefte aan deze zorg?

Schroom niet en neem contact met ons op, dan helpen we u graag verder. Uit Liefde!

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Manna is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering