Skip to main content

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit is niet statisch, maar voortdurend aan verandering onderhevig. 

We vinden het belangrijk om te weten hoe cliënten onze zorg en ondersteuning ervaren. Om goed aan te kunnen sluiten bij de zorg- en ondersteuningsvraag willen we graag weten wie iemand is. Daarom staat persoonlijke aandacht bij ons voorop: ieder mens is uniek en we willen graag aansluiten bij hun wensen en behoeften. 

Voortdurend verbeteren is een van de kernkwaliteiten uit ons visie vierluik. Dit doen we dichtbij de cliënt door met hen in gesprek te gaan over de zorg- en dienstverlening en hoe dit verbeterd kan worden, bijvoorbeeld tijdens multidisciplinaire overleggen. Maar ook op afdeling-s en organisatie niveau willen we voortdurend verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld op basis van uitkomsten van audits, cliëntwaarderingsonderzoeken, prisma’s en andere metingen.

Daarnaast kent Manna verschillende commissies om voortdurend aan kwaliteit en veiligheid te werken. Denk hierbij aan de commissies wet zorg en dwang. Binnen Manna hebben we er twee. Eén specifiek voor de begeleiding en één voor de wijkverpleging, verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg. Ook is er een commissie op het gebied van informatiebeveiliging en een MIC-commissie (Melding Incident Cliënt). Hierin worden incidenten die zich bij cliënten hebben voorgedaan besproken en gezocht naar verbetermogelijkheden om deze in de toekomst te voorkomen. Ook op deze manier zijn we bezig met het voortdurend verbeteren. Daarnaast maken we gebruik van meldcode huiselijk geweld en ouderenmishandeling, melding incident medewerker (MIM), Arbo, etc. De indicatoren zijn inzichtelijk via www.desan.nl.

Manna is ISO 9001:2018 gecertificeerd en in maart 2022 is het certificaat verlengd.

Bekijk hier het Kwaliteitsverslag van 2022.

Bekijk hier wat wij binnen Manna preventief doen rondom agressie.

Compliment

Bent u tevreden? Laat dan op zorgkaartnederland.nl weten waar u zo tevreden over bent.

Klacht

Wij willen onze zorg voortdurend verbeteren en u kunt ons daarbij helpen. Bij Manna is uw zorg in goede handen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze zorg, dienstverlening of communicatie. Meestal brengt een goed gesprek met de betreffende medewerker of uw contactpersoon een oplossing. Als dit niet leidt tot het gewenste resultaat of als u het niet met de betrokken medewerker kunt/wilt bespreken, kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Uw melding kan ons helpen om onze zorg aan u en anderen te verbeteren.

Cliëntvertrouwenspersonen

Praten over wat je dwars zit, waar je tegenaan loopt, help. Daarom zijn er cliëntvertrouwenspersonen. Personen die niet bij Manna werken, maar wel luisteren naar uw/jouw verhaal en kunnen helpen in het bedenken van een oplossing. Zij staan naast je, en staan je bij met raad en daad.

Samen met de cliëntvertrouwenspersoon kan er besloten worden om een klacht in te dienen. U kunt dan contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen.

Manna kent twee vertrouwenspersonen:

Klachtenfunctionaris

U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris voor bemiddeling of advies. Nicole Oosterbroek is vanuit het LSR (landelijk steunpunt Medezeggenschap) klachtenfunctionaris voor Manna. Zij luistert naar uw verhaal, u kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. De klachtenfunctionaris luistert naar wat u vertelt, ondersteunt en bemiddelt bij het zoeken naar een oplossing of bij het indienen van een klacht.

Telefoon: 06 – 15 64 28 82
E-mail: n.oosterbroek@hetlsr.nl

Neem contact met ons op

Voor al uw vragen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Manna is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering