Skip to main content

In gesprek over levensvragen.

Vind aansluiting bij uw vragen, gedachten en emoties.

We bieden zorg en ondersteuning omdat we geloven dat we gemaakt zijn om voor elkaar te zorgen. Niet alleen met lichamelijke zorg, maar ook met geestelijke zorg. Het geestelijk welzijn vinden we net zo belangrijk. Goede geestelijke zorg kan positief werken, waardoor er lichamelijk en geestelijk verlichting komt. Bij Manna zien we ieder mens als uniek persoon. Persoonlijke aandacht voor elkaar vinden we enorm belangrijk. Juist in moeilijke situaties. De lichamelijke verzorging en geestelijke verzorging vullen elkaar aan, zodat de cliënt zich gezien, geliefd en gehoord voelt.

Geestelijke verzorging is er voor iedere cliënt, welke levensbeschouwing iemand ook heeft. Elke cliënt heeft een eigen identiteit, waar een geestelijk verzorger respectvol mee om gaat en bij aansluit. Een geestelijk verzorger is er allereerst voor een cliënt. In een contact sluit de geestelijk verzorger aan bij de vragen, gedachten en emoties van de cliënt. Dit kan bijvoorbeeld in situaties waar iemand met lijden te kampen heeft, zich grote zorgen maakt, last heeft van moeilijke en pijnlijke herinneringen uit het verleden, als iemand angstig is of geen innerlijke rust meer kan vinden.

Een geestelijk verzorger schept ruimte voor alle levens- en zingevingsvragen. Dit geldt voor cliënten die in een woonzorglocatie verblijven en cliënten die zelfstandig wonen.

Naast het gebruik maken van een geestelijk verzorger van Manna voor de thuissituatie, kan er ook gebuikt worden gemaakt van andere geestelijk verzorgers in Twente en de Achterhoek.
Dat geldt voor mensen die 50 jaar en ouder zijn, thuis wonen en met een zingevings- of levensvraag zitten. Of mensen die te maken hebben met palliatieve zorg en hun naasten. Voor contact met andere geestelijk verzorgers kun u terecht bij ‘Willem. Centrum voor levensvragen’.

Meer informatie of contact?
Neem contact op met geestelijk verzorger Paul via 06 – 81123847.

Bekijk ook andere diensten van Manna

Schoonmaak thuis

Het huishouden kan zwaar worden als u ouder wordt of te maken heeft met ziekte of een beperking. …

Specialistische zorg

Als u, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, specialistische zorg of verpleging nodig hee…

Medische ondersteuning

Heeft u verzorging of verpleging nodig? Dan kunt u Manna inschakelen. Wij leveren zowel hoog- als…

Seniorenwoningen

Bij Manna hebben wij seniorenwoningen. Bij de Wingerd kunnen echtparen samen blijven wonen in…

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang geldt voor een cliënt waarbij een dementie of een verstandelijke beperking i…

Wassen en aankleden

Heeft u hulp nodig bij het wassen of aankleden? Dan kunt u wijkverpleging van Manna inschakelen. …

Psychische ondersteuning

Op onze woon- en zorglocaties in Twente woon je in een veilig en stabiele omgeving met zorg. Wij …

Complementaire zorg en aromatherapie

Complementaire zorg is aanvullende zorg, die gegeven wordt naast de zorg die u van ons ontvangt v…

Palliatieve zorg

Kwaliteit van leven als er geen genezing meer mogelijk is. Als u ongeneeslijk ziek bent, komt er…

Heeft u behoefte aan deze zorg?

Schroom niet en neem contact met ons op, dan helpen we u graag verder. Uit Liefde!

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Manna is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering