Hulp bij medicatie.

Heeft u verzorging of verpleging nodig? Dan kunt u Manna inschakelen. Wij leveren zowel hoog- als laagcomplexe zorg.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toedienen van medicatie en injecties.

Manna biedt 24 uur per dag, 7 dagen in de week zorg.

Waar bieden jullie wijkverpleging?

In Enschede en Hengelo.

Bekijk ook andere diensten van Manna

Specialistische zorg

Als u, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, specialistische zorg of verpleging nodig hee…

Complementaire zorg en aromatherapie

Complementaire zorg is aanvullende zorg, die gegeven wordt naast de zorg die u van ons ontvangt v…

Schoonmaak thuis

Het huishouden kan zwaar worden als u ouder wordt of te maken heeft met ziekte of een beperking. …

Logeeropvang of tijdelijk wonen

In de Wingerd kunt u logeren of tijdelijk wonen. Bijvoorbeeld wanneer uw man of vrouw een indicat…

Wassen en aankleden

Heeft u hulp nodig bij het wassen of aankleden? Dan kunt u wijkverpleging van Manna inschakelen. …

Seniorenwoningen

Bij Manna hebben wij seniorenwoningen. Bij de Wingerd kunnen echtparen samen blijven wonen in…

Dagbesteding

Bij de dagbesteding van Manna ontdek je waar jouw sterke kanten liggen en werken we gericht aan d…

Geestelijke verzorging

Vind aansluiting bij uw vragen, gedachten en emoties. We bieden zorg en ondersteuning omdat we g…

Caren Zorgt

Wist u dat u bij ons ook via internet met onze zorgverleners kunt overleggen? Dat noemen wij “Car…

Heeft u behoefte aan deze zorg?

Schroom niet en neem contact met ons op, dan helpen we u graag verder. Uit Liefde!

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Manna is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering