Hulp bij medicatie.

Heeft u verzorging of verpleging nodig? Dan kunt u Manna inschakelen. Wij leveren zowel hoog- als laagcomplexe zorg.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toedienen van medicatie en injecties.

Manna biedt 24 uur per dag, 7 dagen in de week zorg.

Waar bieden jullie wijkverpleging?

In Enschede en Hengelo.

Bekijk ook andere diensten van Manna

Maaltijden

Op verschillende locaties van Manna worden bewoners uitgenodigd om maaltijden te komen nuttigen i…

Beeldzorg

Met beeldzorg direct en persoonlijk (oog)contact met een begeleider, verpleegkundige of verzorgen…

Complementaire zorg en aromatherapie

Complementaire zorg is aanvullende zorg, die gegeven wordt naast de zorg die u van ons ontvangt v…

Seniorenwoningen

Bij Manna hebben wij seniorenwoningen. Bij de Wingerd kunnen echtparen samen blijven wonen in…

Palliatieve zorg

Kwaliteit van leven als er geen genezing meer mogelijk is. Als u ongeneeslijk ziek bent, komt er…

Steunkousen

In elke wijk in Enschede en Hengelo hebben wij teams van verzorgenden en verpleegkundigen. Het zo…

Schoonmaak thuis

Het huishouden kan zwaar worden als u ouder wordt of te maken heeft met ziekte of een beperking. …

Logeeropvang of tijdelijk wonen

In de Wingerd kunt u logeren of tijdelijk wonen. Bijvoorbeeld wanneer uw man of vrouw een indicat…

Specialistische zorg

Als u, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, specialistische zorg of verpleging nodig hee…

Heeft u behoefte aan deze zorg?

Schroom niet en neem contact met ons op, dan helpen we u graag verder. Uit Liefde!

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Manna is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering