Zorggroep Manna biedt een totaalpakket zorg, ondersteuning en persoonlijke aandacht aan inwoners van Twente. We doen dit vanuit onze kernwaarden en kwaliteiten.

Onze zorg en ondersteuning wordt verleend door gepassioneerde medewerkers en vrijwilligers. We doen dit vanuit kleine teams, lokaal in de wijk. De teams zijn slagvaardig en zichtbaar. De verantwoordelijkheid in onze organisatie ligt laag. Dat is terug te zien in ons organisatiemodel.

In onze houding willen we cliënten en bewoners uitdagen in het nemen en benutten van eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Zorggroep Manna verbindt en zet het (in)formeel (christelijk) netwerk rond elke cliënt in.

Geschiedenis

Zorggroep Manna is in de jaren ’50 opgericht door de gereformeerde kerken in Enschede. Toen al een vooruitstrevend en uniek concept waarbij christenen samen de handen ineen sloegen en een ‘rusthuis’ opzetten. Dit verzorgingshuis ‘Martha Oord’ stond aan de Marthalaan in Enschede.

Enkele jaren later werd de Gereformeerde Stichting Gezinsverzorging (GSG) opgericht. Vanuit deze stichting werd thuiszorg verleend. Later zijn Martha Oord en GSG samen verder gegaan onder de naam ‘Zorggroep Manna’.  Zorggroep Manna is daarmee de bestaande zorginstelling in Enschede en Hengelo.

Het zorg- en dienstenaanbod van de organisatie is flink gestegen, net als het verzorgingsgebied. Toch is de persoonlijke benadering en aandacht voor elkaar gebleven.

Waar verleent Zorggroep Manna zorg?

Kijk op de kaart waar we welke zorg verlenen.
Zorggroep Manna verleent zorg in: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand, en in omliggende dorpen/gebieden.

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen