Skip to main content

Hulp bij dementie. U staat er niet alleen voor.

Is er dementie vastgesteld bij u of iemand binnen uw familie? Dat kan veel vragen oproepen. Hoe gaat uw toekomst er nu uitzien? Kunt u thuis blijven wonen? Hoe organiseert u hulp? Hiervoor kunt u bij Manna terecht. Manna biedt woonplekken waar u met dementie veilig kunt wonen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij onze cliëntadviseurs, clientadvies@zorggroep-manna.nl.

Casemanagement

Manna biedt casemanagement op het moment dat u nog thuis woont en (mogelijk) dementie hebt. Het casemanagement wordt overgedragen wanneer u bij ons komt wonen. Een casemanager is een professionele Medewerker, bij wie u terecht kunt met al uw vragen. De casemanager dementie heeft ook alle aandacht voor de gevolgen van dementie op het dagelijks leven thuis. Persoonlijke aandacht staat voorop. De casemanager dementie denkt actief mee, adviseert, coördineert en ondersteunt bij het regelen van zorg. De casemanager is het aanspreekpunt voor iemand met dementie die thuis woont en voor zijn/haar partner en familie. Bij een ‘niet pluis’-gevoel komt de casemanager al in een vroeg stadium in beeld. Zo kan de casemanager het pad verder met u bewandelen en vanuit daar hulp en zorg afstemmen op de wensen en behoeften van alle betrokkenen. Zo kunnen problemen in de toekomst vroegtijdig aangepakt worden.

U kunt op verschillende manieren een casemanager dementie inschakelen. De makkelijkste manier is om contact op te nemen met Manna door te bellen naar 053 30 30 600. De casemanager neemt dan contact op met u. Manna verleent casemanagement in gemeente Enschede en Hengelo.

 

Bekijk ook andere diensten van Manna

Personenalarmering

Voor een veilig gevoel. U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar u maakt zich zorgen ov…

Logeeropvang of tijdelijk wonen

In de Wingerd kunt u logeren of tijdelijk wonen. Bijvoorbeeld wanneer uw man of vrouw een indicat…

Psychische ondersteuning

Op onze woon- en zorglocaties in Twente woon je in een veilig en stabiele omgeving met zorg. Wij …

Specialistische zorg

Als u, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, specialistische zorg of verpleging nodig hee…

Seniorenwoningen

Bij Manna hebben wij seniorenwoningen. Bij de Wingerd kunnen echtparen samen blijven wonen in…

Caren Zorgt

Wist u dat u bij ons ook via internet met onze zorgverleners kunt overleggen? Dat noemen wij “Car…

Geestelijke verzorging

Vind aansluiting bij uw vragen, gedachten en emoties. We bieden zorg en ondersteuning omdat we g…

Begeleid en Beschermd Wonen

Bij Manna kun je begeleid en beschermd wonen. Onze kracht is dat we aansluiten bij jou als persoo…

Dagbesteding

Bij de dagbesteding van Manna ontdek je waar jouw sterke kanten liggen en werken we gericht aan d…

Heeft u behoefte aan deze zorg?

Schroom niet en neem contact met ons op, dan helpen we u graag verder. Uit Liefde!

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Manna is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering