Wet zorg en dwang

Wet onvrijwillige zorg bij dementie of verstandelijke beperking.

De Wet zorg en dwang geldt voor een cliënt waarbij een dementie of een verstandelijke beperking is vastgesteld.

Bekijk ook andere diensten van Manna

Logeeropvang of tijdelijk wonen

In de Wingerd kunt u logeren of tijdelijk wonen. Bijvoorbeeld wanneer uw man of vrouw een indicat…

Medische ondersteuning

Heeft u verzorging of verpleging nodig? Dan kunt u Manna inschakelen. Wij leveren zowel hoog- als…

Complementaire zorg en aromatherapie

Complementaire zorg is aanvullende zorg, die gegeven wordt naast de zorg die u van ons ontvangt v…

Begeleiding thuis

Manna is gespecialiseerd in ondersteuning bij zelfstandig leven van (jong)volwassenen met meervou…

Schoonmaak thuis

Het huishouden kan zwaar worden als u ouder wordt of te maken heeft met ziekte of een beperking. …

Wassen en aankleden

Heeft u hulp nodig bij het wassen of aankleden? Dan kunt u wijkverpleging van Manna inschakelen. …

Begeleid en Beschermd Wonen

Bij Manna kun je begeleid en beschermd wonen. Onze kracht is dat we aansluiten bij jou als persoo…

Caren Zorgt

Wist u dat u bij ons ook via internet met onze zorgverleners kunt overleggen? Dat noemen wij “Car…

Hulpmiddelen

Zo lang mogelijk thuis wonen en nog zoveel mogelijk kunnen doen: er zijn vele hulpmiddelen die u …

Heeft u behoefte aan deze zorg?

Schroom niet en neem contact met ons op, dan helpen we u graag verder. Uit Liefde!

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Manna is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering