De Wet zorg en dwang geldt voor een cliënt waarbij een dementie of een verstandelijke beperking is vastgesteld. De wet vervangt de wet Bijzonder Opname Pyschiatrische Ziekenhuizen (BOPZ).
Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

In Folder_Wzd.Manna2020 leest u meer over de Wet zorg en dwang en wat het betekent voor uw naast en uw als familie.

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen