Skip to main content

Wijkverpleging

Team Wijkverpleging Enschede-Centrum

   

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid stimuleren

Binnen de singels van Enschede levert team wijkverpleging Enschede Centrum de wijkverpleging/thuiszorg voor mensen die dat nodig hebben. Het is een jong team met verschillende expertises. Zo heeft ons team experts op het gebied van complementaire zorg en zijn we erg bezig met het inzetten van zorgtechnologie om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen te stimuleren. We zijn bekend met uiteenlopende zorgvragen voor jong en oud.

Bieden zorg in de volgende postcode gebieden:

7511 Binnen de singel
7512 Binnen de singel
7513 Binnen de singel
7514 Binnen de singel

Waar komt de naam Manna vandaan?

Manna was het voedsel dat de Israëlieten uit de hemel ontvingen tijdens hun reis door de woestijn; precies dat, wat zij op dat moment nodig hadden. Zo willen wij er voor ú zijn op het moment dat u zorg nodig hebt. Manna is een christelijke organisatie en voor iedereen die hulp nodig heeft, ongeacht achtergrond, overtuiging of religie

Waar bieden jullie wijkverpleging?

In Enschede en Hengelo.

Ben ik verzekerd voor wijkverpleging vanuit Manna?

Wijkverpleging krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen risico over wijkverpleging.

Er zijn twee uitzonderingen:

  • Heeft u een indicatie voor verblijf in een instelling (WLZ), maar ontvangt u de verzorging of verpleging thuis, dan betaalt u een eigen bijdragen.
  • Indien de indicatie vanuit de WMO komt, betaalt u eigen bijdrage.

Zorgaanbod van Team Wijkverpleging Enschede-Centrum