Skip to main content

20 december 2021

Nieuwe bestuurder Manna

PERSBERICHT

Enschede, 20 december 2021

Met ingang van 1 januari 2022 heeft de Raad van Toezicht van Manna de heer Pieter Albracht (59) te Workum benoemd tot nieuwe bestuurder.  De heer Albracht volgt daarmee André Kok op die per 1 november jl. afscheid van Manna heeft genomen.

Pieter Albracht is op dit moment bestuurder van Stichting Hotel de Hoop. Hij combineert die functie met interim-opdrachten. In zijn arbeidzaam leven is Albracht in verschillende organisaties als bestuurder, interim-manager en strategisch adviseur bij diverse zorgorganisaties werkzaam geweest. Pieter Albracht heeft een bedrijfseconomische achtergrond.

De Raad van Toezicht is blij met het feit dat de vacature kort na het vertrek van André Kok weer kan worden vervuld. Voorzitter Jan Westert: “In deze periode met veel onzekerheden is het van belang dat het bestuur van Manna zo snel mogelijk weer continuïteit kan krijgen en dat de bestuurder samen met het managementteam strategische lijnen uit kan zetten met het oog op de toekomst van Manna. Wij hebben er vertrouwen in dat Manna onder de bestuurlijke leiding van Albracht haar positie als zorgorganisatie en zorgpartner in Enschede en Twente op een goede wijze kan vormgeven. Bovendien hecht Manna zeer aan haar eigen identiteit en ook op dat punt zien wij dat de nieuwe bestuurder daar graag verder aan wil bouwen. Al met al is dat een goede basis om vanaf 2022 de samenwerking met Albracht aan te gaan.”

————————————-

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanna Cnossen, PR & Communicatie, 06-18188484, h.cnossen@zorggroep-manna.nl.

Manna is al 65 jaar een Twentse zorgaanbieder en biedt professionele ondersteuning in het huishouden, wijkverpleging, wonen met zorg, beschermd wonen en ambulante begeleiding vanuit een christelijke basis.