Jaarverantwoording

Zorg wordt gefinancierd uit publieke gelden, daarom zijn zorginstellingen verplicht verantwoording af te leggen over wat ze doen. Zorggroep Manna wil graag open zijn over het handelen. Op de website www.jaarverslagenzorg.nl kunt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren van Zorggroep Manna terugvinden.
Heeft u vragen over (de inhoud van) de jaarverantwoording? Neem dan contact op met Zorggroep Manna (053-30 30 600 / info@zorggroep-manna.nl )
Uw zorg in goede handen in ons verzorgingshuis, De Cypressenhof, De Specht en in de thuiszorg, in Enschede en Hengelo: dat laten we graag zien!

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen