Skip to main content

16 februari 2023

Zo zelfstandig mogelijk leven

Zo zelfstandig mogelijk ouder worden is een groot goed. Hoe langer u zelfstandig blijft, hoe beter het is voor uw gezondheid. Soms is daar ondersteuning bij nodig. In de zorgsector zien we al een tijdje een beweging naar langer zelfstandig thuis blijven, al dan niet met hulp van naasten of technologie.

Personeelstekorten
Ook leest of hoort u regelmatig in het nieuws dat de zorg te maken heeft met personeelstekorten. Dat merken wij ook in Enschede. Het aantal mensen dat ondersteuning nodig heeft neemt toe. En zijn er steeds minder professionals die deze ondersteuning kunnen geven. Iedere dag zijn er problemen om de roosters rond te krijgen. In deze brief vertellen wij wat we daar samen met u aan doen.

Hoe werken wij aan oplossingen?
De Enschedese zorgaanbieders Manna, Liberein, Livio en de Posten werken samen aan oplossingen. Wij werven actief om zorgprofessionals aan ons te binden en bieden meer opleidingsplekken aan. We maken meer gebruik van (technische)hulpmiddelen zodat u zo zelfstandig mogelijk kan leven. En we organiseren het werk op andere manieren.

De juiste zorg op de juiste plek
Zorgschakel Enschede is daar een mooi voorbeeld van. In dit samenwerkingsverband werken Manna, Liberein, Livio en de Posten o.a. aan een wijkgerichte aanpak. Daardoor zijn onze medewerkers minder tijd kwijt aan reizen en is er meer tijd voor zorg. Zo zorgen we samen voor de juiste zorg op de juiste plek. Onze samenwerking breiden we steeds verder uit, bijvoorbeeld naar de huisartsen. Dit is op een aantal plekken in Enschede al goed gelukt. En daar plukt u de vruchten van.

Samen met u
Als zorgorganisaties hebben wij ook uw hulp en de hulp van uw familie en naasten hard nodig. Daarom gaan onze zorgprofessionals vaker met u in gesprek over welke dingen u, eventueel met hulp van uw naasten of een hulpmiddel, zelf kunt. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat u zo zelfstandig mogelijk blijft en dat de wijkverpleging er is voor iedereen die dat nodig heeft.

Uiteraard blijft Manna verantwoordelijk voor de professionele ondersteuning die u van ons ontvangt. Wij doen er alles aan om dat zo goed mogelijk te blijven doen.

Tot slot
De komende tijd houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in de wijkverpleging die voor u van belang zijn. Heeft u vragen over deze brief, ziet u zelf mogelijkheden om bij te dragen of heeft u ideeën? Bespreekt u deze dan met uw wijkverpleegkundige.

 

Met vriendelijke groet,
namens de vier Enschedese aanbieders van wijkverpleging
Manna, Liberein, Livio en de Posten

Pieter Albracht
Bestuurder Manna