In De Wingerd woont u thuis. Uw appartement is uw woning. U bepaalt hoe u wilt wonen en de zorg wilt krijgen. Bewoners kunnen gebruik maken van faciliteiten als maaltijdservice, de kapper en een winkel. In de Ontmoetingsruimte organiseren we vrijwel dagelijks gezellige, interessante en ontspannende activiteiten.

Zorg

Het verpleeg- en verzorgingshuis De Wingerd biedt een compleet pakket aan zorg. Heeft u meer of minder zorg nodig? Het kan gemakkelijk aangepast worden. U krijgt een eigen contactpersoon en zorgleefplan. Zo houden we zicht op uw gezondheid en kunnen altijd inspelen op uw wensen.

Appartementen

In De Wingerd hebben we ruime appartementen: 74 om precies te zijn. De appartementen zijn ook geschikt voor echtparen. Elk appartement heeft een mooi uitzicht over de binnentuin van De Wingerd of over het Blijdensteinpark. Een appartement bestaat uit een hal, woonkamer met keuken, een ruime slaapkamer en een badkamer. Het appartement mag volledig naar eigen smaak worden ingericht. Wij zorgen voor de roerende voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening. Beschikt u bijvoorbeeld niet over een hoog-laagbed en is deze wel noodzakelijk voor een goede zorgverlening, dan zorgen wij hiervoor.
Op de website van Zorginstituut Nederland vindt u terug waar u recht op hebt in het verzorgingshuis.

Logeeropvang

We bieden logeeropvang aan in de Wingerd voor mensen die beschikken over een WLZ indicatie en die nog thuis wonen. We willen mensen graag ondersteunen in het zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Soms kan het helpen om tijdelijk in de Wingerd te wonen, bijvoorbeeld om de mantelzorg te ontlasten. De opvang wordt bekostigd uit de WLZ indicatie.

Activiteiten

We organiseren vrijwel dagelijks activiteiten, waar u vrijwillig aan kunt deelnemen. We maken regelmatig uitstapjes en we hebben een duo-fiets (mét trapondersteuning) waar u gratis van gebruik kunt maken. Samen met een familielid of vrijwilliger kunt u zo een prachtig stuk fietsen over Twentse landerijen of uw vroegere buurt.

Dagbesteding

Wij hebben huiskamers in De Wingerd beschikbaar die worden gebruikt voor dagbesteding voor mensen die nog thuis wonen. Dagbesteding kan een verlichting van de mantelzorg betekenen. Ook kan degene die de dagbesteding bezoekt alvast wennen aan de locatie, mocht iemand daar in de toekomst graag willen wonen. In overleg kan worden afgestemd op welke dagen en in welke huiskamer kan worden aangesloten.

Zorggroep Manna heeft in de Wingerd een ontmoetingsruimte waar wij mensen uit de wijk graag begroeten. U kunt hier terecht voor een kopje koffie; u kunt ook aansluiten bij de weekopening en sluiting op maandag en vrijdag. Daarnaast is het mogelijk tegen een geringe vergoeding aan te sluiten bij allerlei andere activiteiten. Wij informeren u graag hierover.

Familie/naasten

Wij vinden het belangrijk dat naasten betrokken zijn bij de zorg voor hun naaste die in één van de locaties van Zorggroep Manna verblijft. Zorggroep Manna biedt hiertoe  de mogelijkheid aan dat familie/naasten kan logeren in de locatie waar hun naaste verblijft. In de Wingerd is een logeerbed beschikbaar waarmee  in het appartement van de naaste kan worden gelogeerd. Ook kunnen hiervoor, tegen een geringe vergoeding, maaltijden worden afgenomen.

Meer weten?

Heeft u vragen die nog niet beantwoord zijn? Of wilt u eens rondkijken in De Wingerd? Vul dan het contactformulier in. Wilt u liever persoonlijk geïnformeerd worden? Dan kunt u ons bellen op 053 30 30 600.

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen