Skip to main content

30 augustus 2022

“We kijken goed of de cliënt in de setting van de Wingerd past”

Een aantal maanden werkt Manna in het verpleeghuis de Wingerd in Enschede samen met Mediant.

Oudere cliënten van Mediant die uitbehandeld zijn wonen vaak niet meer op een goede plek in een psychiatrische instelling daarom  heeft Mediant contact gezocht met organisaties voor ouderenzorg.

Manna heeft eerst gekeken wat er nodig is om deze mensen in te laten huizen in het verpleeghuis. Ook is er onderzocht of het financieel haalbaar is. Verpleegkundige Esther Kremers en cliëntadviseur Saskia Klaasse zijn nauw bij deze samenwerking betrokken.

In april is de eerste bewoner van Mediant gekomen. Daarvoor zijn 10 medewerkers getraind en hebben zij handvatten gekregen hoe je het beste kunt omgaan met mensen met psychische problemen.

Esther: “We vinden het een mooie uitdaging. Het is fijn om deze mensen nog een mooie tijd te geven in een omgeving waar ze gezien worden. En daarnaast is deze zorg anders dan bij andere cliënten. Hier is de ADL minder en juiste de persoonlijke aandacht en begeleiding vraagt meer. Dat is een leuke afwisseling in je werk.

Saskia: “We gaan eerst altijd op huisbezoek en dat werkt goed. Vaak lijkt het op papier veel erger. We kijken echt naar de cliënt en kijken of hij of zij in de setting van de Wingerd past.”

“We hebben een weerbaarheidstraining gevolgd en zijn getraind in hoe we een cliënt kunnen begeleiden. Bij het aangaan van deze samenwerking is ook afgesproken dat bij specifieke vragen vanuit Manna, Mediant zorgt voor een training op dat specifieke onderwerp. Eerst waren een aantal collega’s wel wat terughoudend, maar nu er cliënten bij ons in wonen gaat het goed. We hebben nauw contact met Mediant. Eén keer in de twee weken komt er een begeleider van Mediant bij de cliënt en elke week mailen we even hoe het gaat. We kunnen concluderen dat de samenwerking goed verloopt,” geeft Esther aan.