Skip to main content

Vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (WZD)

Binnen de Wet Zorg en dwang zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor de cliënt en diens vertegenwoordiger. Het LSR treedt op als vertrouwenspersoon voor bewoners van Manna. U kunt de Cliëntvertrouwenspersoon bereiken via telefoonnummer: 088-20 15 900 of onderstaand mobiele nummer. Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

Samen met de cliëntvertrouwenspersoon kan er besloten worden om een klacht in te dienen. U kunt dan contact opnemen met de klachtenfunctionaris (Mirjam Dopheide, m.dopheide@hetlsr.nl, 030 – 293 76 64 / 06 – 21 27 75 56).

Meer weten over de cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang? In dit stripverhaal wordt goed uitgelegd hoe het contact met een cliëntvertrouwenspersoon in z’n werk gaat.

Jody Kurvink
Cliëntvertrouwenspersoon
06 – 11 50 61 48
j.kurvink@hetlsr.nl