Skip to main content

“Het is fijn om dit mogelijk te maken.”

Henk Warnaar is vrijwilliger bij Manna en een vast gezicht in verpleeghuis de Wingerd. Hij zit regelmatig achter het orgel en begeleidt de zang bij de weekopening, de weeksluiting en de Zondagavondzang.

Henk is al sinds 2009 betrokken als vrijwilliger en speelt nog steeds met veel enthousiasme. Hij neemt tegenwoordig zelfs zijn vrouw Corrie mee om koffie te schenken bij de Zondagavondzang.

Henk startte na zijn pensionering in de Wingerd: “Ik houd het al zo lang vol omdat ik het samen zingen tot eer van God mooi en waardevol vind. Het is altijd fijn om dit mogelijk te maken. Het is prettig een fijn team van organisten te hebben. De muziek ondersteunt de inhoud van het lied en ik geniet ervan als bewoners lekker mee kunnen zingen. Soms ingetogen en soms opgetogen!”.

Dit verhaal komt voor in