Skip to main content

Wanneer kan ik Huishoudelijke Ondersteuning aanvragen?

U kunt Huishoudelijke Ondersteuning aanvragen wanneer het schoonmaken van uw woning zelf niet meer lukt. Dit kan komen door mentale of lichamelijke problemen, of tijdelijk na bijvoorbeeld een opname in het ziekenhuis (tijdens het revalidatieproces). Wanneer u uw huishouden zelf niet meer kunt structureren, nemen wij het van u over of we pakken het samen aan.