Skip to main content

Waar komt de naam de Wingerd vandaan?

De naam ‘Wingerd’ komt eveneens uit de bijbel. Het is een plant, een wijnstok. Waar de Wingerd nu vaak als sierplant wordt gebruikt, was het in de geschiedenis van de bijbel een belangrijke plant. Naast de druiven die hier vanaf kwamen, gebruikte Jezus deze plant veel in zijn beeldspraak. Hij sprak over zichzelf als ‘wijnstok’, waar de christenen de wijnranken zijn die hieraan groeien. In De Wingerd hebben we diverse huiskamers waar bewoners overdag verblijven. Deze huiskamers heten de Brem, de Rank en de Terebint. Alle drie bomen die in de Bijbel naar voren komen. De ontmoetingsruimte heet de Olijfboom.