Skip to main content

25 januari 2023

Twente voorloper aanpak personeelstekorten in Zorg en Welzijn

Manna ondertekent samenwerkingsverklaring TAZ.

Vijftig Twentse bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties hebben de handen ineen geslagen om de tekorten op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn aan te pakken. Dat doen zij samen met de 14 Twentse gemeenten, de onderwijspartijen (ROC van Twente en Hogeschool Saxion) en de zorgverzekeraars. Al deze partijen hebben op 9 december een samenwerkingsverklaring ondertekend en stemmen daarmee in met het gezamenlijke Actieprogramma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) Twente. Ook Manna doet mee. Wij vinden het essentieel om, naast onze eigen inspanningen op de arbeidsmarkt, sector breed samen te werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.