Zorggroep Manna kan steunen op een Vriendenkring die financiële middelen beschikbaar stelt om bewoners nét dat extraatje te geven wat het leven meer fleur geeft. Dit doet zij dankzij de financiële steun van vele ‘vrienden’. Wordt u ook vriend?

Geschiedenis

Het verzorgingshuis van Zorggroep Manna is eind vijftiger jaren ontstaan door particuliere initiatief van leden uit enkele Enschedese kerkgenootschappen. Voor dat “rusthuis voor ouden van dagen” was veel geld nodig en daarom werd in 1966 de Stichting Vrienden van Zorggroep Manna in het leven geroepen. Het doel van deze ‘Vriendenkring’ was en is: middelen verwerven om projecten te realiseren die niet uit de basiszorg kunnen worden bekostigd.

Wat doet de vriendenkring?

De Vriendenkring is nauw betrokken bij het welzijn van de ouderen in het verzorgingshuis. Niet alleen op financieel gebied geeft zij ondersteuning, maar ook zet het bestuur zich in om gezelligheid in huis te brengen (verkoopdagen, bingoavonden, e.d.). Jarige bewoners worden door hen bezocht en krijgen een attentie. Door bijdragen uit het fonds van de Vriendenkring werd o.a. het mooie kerkorgel aangeschaft, kon een huiskamer worden ingericht en kreeg de activiteitenbegeleiding nieuwe materialen, zoals een fototoestel. Zo kunnen foto’s van activiteiten door de bewoners op hun televisiescherm worden bekeken.

Steunen

U begrijpt dat u via de Vriendenkring de bewoners van het verzorgingshuis kunt ondersteunen. Geef u op als donateur! U schenkt dan maandelijks of jaarlijks een bedrag. Ook kunt u eenmalig of via een legaat het Vriendenfonds aanvullen. Uw gift wordt weloverwogen besteed. U kunt ook zelf een specifiek doel aangeven.
U kunt uw gift overmaken naar IBAN: NL33ABNA064.46.72.927 t.n.v. Stichting Vrienden van Manna.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over de vriendenkring van Zorggroep Manna? Neem telefonisch contact met ons op! Wij zijn te bereiken op 053 – 30 30 600.

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen