In 2013 is door een grote groep collega’s de visie van Manna opgezet. De visie is uitgewerkt in een vierluik dat weergeeft wie we zijn, wat we willen en wat we kunnen. In 2018 vierden we dat we  het gewaagd doel behaald hadden: In 2018 is elke cliënt en medewerker een ambassadeur van Zorggroep Manna. Voor 2022 hebben zo’n 100 collega’s een nieuw gewaagd doel opgesteld. Dit is ons nieuwe visievierluik.

Opbouw vierluik

Het vierluik is opgebouwd uit vier onderdelen:
Hoger doel: Het hoger doel geeft antwoord op de vraag waarom we bestaan. Het is ons fundament.
Kernwaarden: Kernwaarden geven aan waar we voor staan en wat wij wenselijk gedrag vinden.
Gewaagd doel: Het gewaagd doel is onze stip op de horizon, het maakt duidelijk wat we de komende jaren willen bereiken.
Kernkwaliteiten: De kernkwaliteiten geven aan waar we in (willen) uitblinken. De kernkwaliteiten zijn nodig om het gewaagd doel te behalen.

Ons hoger doel

Ondersteuning en persoonlijke aandacht voor iedereen vanuit een christelijke basis.

Wij ondersteunen cliënten waar zij dit nodig hebben. We werken vanuit onze christelijke basis:

“Ieder mens is door God de Vader uniek geschapen,
gewild en zeer geliefd.”

Kernwaarden

Gelijkwaardig: We staan naast elkaar en behandelen iedereen gelijk.
Betrouwbaar: We zijn eerlijk en transparant. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
Verbindend: We zoeken en onderhouden contact met anderen en staan open voor elkaars ideeën.
Geloof in wat je doet: We doen ons werk met passie. Vanuit onze overtuiging leveren we een bijdrage aan het welzijn van anderen.

Gewaagd doel

Manna in 2022: Bij ons voelt niemand zich eenzaam!

Kernkwaliteiten

Luisteren: We luisteren écht met oog voor de ander en horen wat nodig is.
Daadkracht: We zien wat nodig is en voelen ons verantwoordelijk om hiermee aan de slag te gaan.
Deskundigheid: We leveren kwaliteit van zorg uit liefde voor ons vak.
Voortdurend verbeteren: We blijven ons ontwikkelen, individueel en samen. We geven feedback en werken aan verbeterpunten: elke dag een stapje beter!

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen