Zo’n 70 collega’s hebben de visie van Zorggroep Manna opgezet. De visie is uitgewerkt in een vierluik dat weergeeft wie we zijn, wat we willen en wat we kunnen.

visietekaartje2-300x194

Opbouw vierluik

Het vierluik is opgebouwd uit vier onderdelen:
Hoger doel: Het hoger doel geeft antwoord op de vraag waarom we bestaan. Het is ons fundament.
Kernwaarden: Kernwaarden geven aan waar we voor staan en wat wij wenselijk gedrag vinden.
Gewaagd doel: Het gewaagd doel is onze stip op de horizon, het maakt duidelijk wat we de komende jaren willen bereiken.
Kernkwaliteiten: De kernkwaliteiten geven aan waar we in (willen) uitblinken. De kernkwaliteiten zijn nodig om het gewaagd doel te behalen.

Ons hoger doel

Ondersteuning en persoonlijke aandacht voor iedereen vanuit een christelijke basis.

Wij ondersteunen cliënten waar zij dit nodig hebben. We werken vanuit onze christelijke basis, dit houdt in dat we elkaar behandelen volgens Bijbelse normen en waarden, waaronder naastenliefde, respect en aandacht.

Kernwaarden

Gelijkwaardig: We staan naast elkaar en behandelen iedereen gelijk.
Integer: We zijn eerlijk en transparant. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
Verbindend: We zoeken en onderhouden contact met anderen en staan open voor elkaars ideeën.
Geloof in wat je doet: We doen ons werk met passie. Vanuit onze overtuiging leveren we een bijdrage aan het welzijn van anderen.

Gewaagd doel

In 2018 is elke cliënt en medewerker een ambassadeur van Zorggroep Manna.
Zou je jouw ouders adviseren om bij Zorggroep Manna te komen wonen? Zou je vrienden adviseren om bij Zorggroep Manna te komen werken? Onze ambitie is dat in 2018 alle cliënten, hun naasten, collega’s en vrijwilligers hier volmondig ‘ja’ op antwoorden.

Kernkwaliteiten

Co-creatie: Co-creatie is een manier van samenwerken waarbij we gebruik maken van elkaars talenten en daardoor samen meer bereiken.
Uitdagen: We dagen elkaar uit om nieuwe dingen te leren en het maximale uit onszelf en anderen te halen. We stimuleren cliënten om de eigen mogelijkheden te benutten.
Professionaliteit: We doen ons werk met aandacht voor kwaliteit. We leren door kennis en ervaring uit opleiding en praktijk met elkaar te delen.
Voortdurend verbeteren: We blijven ons ontwikkelen, individueel en als organisatie. We geven feedback en werken aan verbeterpunten: elke dag een stapje beter!

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen