Meldcode Huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Zorgorganisaties – en dus zorgmedewerkers- hebben een rol bij het signaleren en verwijzen in situaties van Huiselijk Geweld, waarbij een cliënt betrokken is. Dit kan gaan over huiselijk geweld, ouderenmishandeling, ontspoorde zorg of kindermishandeling.

Professionals (verzorgenden, verpleegkundigen, woonbegeleiders) zijn verplicht te handelen volgens deze Meldcode.Wij ondernemen, zo nodig, actie voor de veiligheid en het welzijn van cliënten en hun naasten.

Meer informatie is te vinden op https://veiligthuistwente.nl/

Bel gratis 24 uur per dag 0800 2000
Acute nood: BEL 112

Bescherming persoonsgegevens en privacy

Manna heeft net als iedere zorgorganisatie te maken met vertrouwelijke (medische) informatie van bewoners en cliënten. Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan het beschermen van de privacy. Voortaan maken wij gebruik van ZIVVER om de data die we per e-mail versturen te beveiligen.

ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals patiëntgegevens, BSN-nummers of andere privacygevoelige informatie. Een bericht dat via ZIVVER verstuurd wordt, is gegarandeerd veilig. Dat betekent: zeker weten dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang hebben tot het bericht.

Door deze databeveiliging  zorgt Manna voor de beste manier van bescherming. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw privacy omgaan.

Deze maatregel is een van de stappen die Manna onderneemt om te voldoen aan de aanstaande nieuwe Europese wetgeving (AVG).

Lees meer over ZIVVER op www.zivver.nl.

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen