Duurzaamheid

Manna voelt zich verantwoordelijk om actief bij te dragen aan verduurzaming van de gezondheidszorg en streeft een zo klein mogelijke ‘CO2-footprint’ na. Manna houdt zich actief bezig met het verbeteren van de duurzaamheid op het gebied van:

 • Energiebesparing in gebouwen
  Omdat Manna alle aandacht aan de zorg wil besteden heeft Manna zelf geen vastgoed in eigendom. Alle gebouwen worden gehuurd. Dat maakt onze organisatie flexibel. Om de duurzaamheid in de gebouwen te verbeteren moeten wij aan de slag met onze verhuurders. In goede samenwerking worden hiervoor plannen opgezet.
 • Logistiek
  Het aantal vervoersbewegingen probeert Manna zo klein mogelijk te maken. Manna werkt samen met andere zorginstellingen in hun inkoopbeleid. Dat levert inkoopvoordeel op maar ook worden producten daardoor efficiënter vervoerd.
 • Vervoer
  Manna beperkt het vervoer met auto’s. De auto’s die in gebruik zijn voor de (thuis)zorg zijn klein en efficiënt en hebben een laag brandstof verbruik. De meest gangbare vervoermiddelen in de thuiszorg zowel bij de Verzorging en Verpleging als de Huishoudelijke Ondersteuning zijn lopen en de (E) fiets
 • Afval scheiden
  Materialen zoals incontinentiemateriaal, archiefstukken, glas, karton en papier, plastic, GFT en restafval worden apart ingezameld. Voor het beperken van het restafval wordt gebruik gemaakt van een perscontainer.
 • Verwerken medicijnresten
  Medicijnen worden uiteraard zorgvuldig gebruikt, maar ook overgebleven medicijnen worden op dezelfde zorgvuldige wijze ingezameld en op de daarvoor bestemde verwerkingspunten afgeleverd. Zo is Manna bezig om de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen en een leefomgeving in en buiten zorginstellingen te creëren die de gezondheid van iedereen bevordert.
 • Aanschaf apparatuur met Label A
  Wanneer apparaten moeten worden aangeschaft wordt hierbij gelet op het energielabel.
  Manna streeft naar alle apparaten met een energielabel Label A.