Klacht en compliment

Wij willen onze zorg voortdurend verbeteren en u kunt ons daarbij helpen.
Bij Manna is uw zorg in goede handen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze zorg, dienstverlening of communicatie. Meestal brengt een goed gesprek met de betreffende medewerker of uw contactpersoon een oplossing. Als dit niet leidt tot het gewenste resultaat of als u het niet met de betrokken medewerker kunt/wilt bespreken, kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Uw melding kan ons helpen om onze zorg aan u en anderen te verbeteren.

Compliment
Bent u tevreden? Laat dan op zorgkaartnederland.nl weten waar u zo tevreden over bent.

Klachtenregeling
Onze klachtenregeling is gebaseerd op de landelijke regeling voor thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen, de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). Klachten over huishoudelijke zorg of persoonlijke begeleiding (WMO) behandelen wij ook volgens deze regeling. De Klachtenregeling 2020 kunt u hier lezen. Heeft u vragen over de behandeling van een klacht dan kunt u  terecht bij de klachtenfunctionaris van  Manna.

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Manna maakt deel uit van IZO Twente, een netwerk van zorginstellingen in Twente. Cliënten kunnen in geval van een WZD-klacht gebruik maken van de Regionale Klachtencommissie WZD van IZO Twente.

Klachtenfunctionaris
U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris voor bemiddeling of advies. Daarnaast kunt u met vragen of onvrede ook contact opnemen met de cliëntenraad.

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris
Telefoon: 053-3030600 (via receptie)
E-mail: klachtenfunctionaris@zorggroep-manna.nl
Of via onderstaand contactformulier.

Bereikbaarheid cliëntenraad
Telefoon: 053-3030600 (via receptie)
E-mail: clientenraad@zorggroep-manna.nl

Cliënt vertrouwenspersoon
Voor de cliënten van begeleiding & beschermd wonen is er ook een cliëntvertrouwenspersoon.

Annemieke Bijkerk
Tel: 06-19361806

Per post:
Manna
t.a.v. de Klachtenfunctionaris
Postbus 43
7500 AA Enschede

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer:

  Onderwerp

  Uw bericht

   

  Heeft u hierover nog vragen?

  Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

  Contact opnemen