Jaarverantwoording

Zorg wordt gefinancierd uit publieke gelden, daarom zijn zorginstellingen verplicht verantwoording af te leggen over wat ze doen. Manna wil graag open zijn over het handelen. Via deze link kunt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren van Manna terugvinden.

Benieuwd naar het jaarverslag van 2018? Jaarverslag 2018

Heeft u vragen over (de inhoud van) de jaarverantwoording? Neem dan contact op met Manna (053-30 30 600 / info@zorggroep-manna.nl )

Kwaliteitsverslag
U kunt hier ook ons kwaliteitsverslag 2018 lezen.

Kwaliteitsverslag 2018

 

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen