Jaarverantwoording

Zorg wordt gefinancierd uit publieke gelden, daarom zijn zorginstellingen verplicht verantwoording af te leggen over wat ze doen. Manna wil graag open zijn over het handelen. Via deze link kunt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren van Manna terugvinden.

Benieuwd naar de jaarrekening van 2019? Manna 2019 – jaarrekening

Heeft u vragen over (de inhoud van) de jaarverantwoording? Neem dan contact op met Manna (053-30 30 600 / info@zorggroep-manna.nl )

Kwaliteitsverslag
U kunt hier ook ons kwaliteitsverslag 2019 lezen.

Kwaliteitsverslag 2019

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen