De zorg in Nederland wordt geregeld en gefinancierd door zorgverzekeraars en (lokale) overheden. Zorgorganisaties werken met ‘publiek geld’. Wij streven naar transparantie hoe wij met dit geld om gaan. Zo zijn al onze jaarverslagen openbaar, worden er interne en externe audits/kwaliteitscontroles gehouden en is Manna ISO 9001 gecertificeerd.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Manna kent een eenhoofdig bestuur. André Kok is sinds 2013 directeur/bestuurder van Manna. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die, op afstand betrokken, toezicht houdt op de ontwikkelingen en stappen die de organisatie neemt.

Leden Raad van Toezicht:

 • Leonie van Assen-Withag
  Lid RvT
 • Janny Joosten
  Lid RvT
 • Berno Sauer
  Lid RvT
 • Jan Westert
  Voorzitter RvT
 • Fokko Witteveen
  Vice voorzitter RvT

U kunt contact opnemen met de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht via de managementassistente. Tel: 053-30 30 600.

Zorgbrede Governancecode

We werken conform de normen van de Zorgbrede Governancecode. De Governancecode geldt als norm voor goed bestuur in de zorgsector. Er staan gedragsregels in over onder andere transparantie en toezicht.

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen