Voorzorgsmaatregelen coronavirus

Geplaatst op 6 maart 2020.

Manna wil zoveel mogelijk de veiligheid voor de cliënten, vrijwilligers en collega’s waarborgen. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de preventieve maatregelen die de GGD Twente adviseert voor zorginstellingen.

We informeren onze collega’s steeds over de nieuwe ontwikkelingen. We willen met elkaar proberen het virus zo ver mogelijk bij ons vandaan te houden.

Het belangrijkste is dat de hygiënevoorschriften opgevolgd worden door collega’s, vrijwilligers en bezoekers. Dit betekent:
– Handen wassen met zeep volgens protocol (voor en na toiletgang en bij maaltijden en voor/na ieder clientcontact)
– Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg in een afsluitbare afvalbak.
– Nies in je elleboog
– Geef elkaar tijdelijk geen hand

Alle eerste contactpersonen van de bewoners van onze locaties zijn geïnformeerd over de voorzorgsmaatregelen.

Bezoek uitstellen
We willen bezoekers die zelf klachten hebben vriendelijk verzoeken het bezoek aan bewoners uit te stellen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via kwaliteit@zorggroep-manna.nl.

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678 of onze veelgestelde vragen.

Contact opnemen