IGZ concludeert: Het welzijn van de cliënt staat centraal in De Cypressenhof

Geplaatst op 5 juli 2016.

De Cypressenhof, verpleeghuis voor mensen met een vorm van dementie, van Zorggroep Manna staat op de lijst van 150 bezochte verpleeghuizen die de IGZ vandaag publiceert. De IGZ bezocht De Cypressenhof in februari van dit jaar en inmiddels zijn alle verbeterpunten aangepakt en verbeterd. De positie op de lijst doet geen recht aan de geleverde inspanning en het huidige resultaat, aldus André Kok, ook is er geen sprake van verscherpt toezicht.

Update 17:22 uur: André Kok heeft net zijn interview afgesloten met RTV Oost, lees hier het interview.
Update 17:03 uur:
We willen benadrukken dat Zorggroep Manna niet onder verscherpt toezicht staat en niet behoort tot de 11 slecht presterende verpleeghuizen.
Update 16:48 uur: Het rapport betreft een onderzoek uit februari. Ondertussen zijn alle aandachtspunten opgepakt. Het betreft alleen onze kleine locatie ‘De Cypressenhof’, voor de overige locaties/afdelingen heeft de IGZ geen op-/en aanmerkingen.

In het gisteren verschenen rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wordt duidelijk dat de zorgzwaarte van cliënten in een verpleeghuis als gevolg van de hervormingen en het langer thuis blijven wonen, snel is toegenomen. Dat zorgt voor grote uitdagingen in de ouderenzorg. Het opleiden van zorgmedewerkers naar het niveau dat daarbij past is niet morgen gerealiseerd.

De juiste weg ingeslagen

“De IGZ bezocht Zorggroep Manna in februari van dit jaar. In een kort bezoek heeft zij de organisatie getoetst op een aantal normeringen. In het uitgebrachte rapport staan heldere aanbevelingen. Hoewel wij al bezig waren met een verbeterprogramma, heeft het IGZ-rapport ons geholpen om hier een extra slag in te slaan”, zegt André Kok, bestuurder van Zorggroep Manna. “Het rapport bevestigt dat we als organisatie afgelopen jaar de juiste weg in zijn geslagen, al vond de IGZ het tempo van de veranderingen te laag. In de afgelopen maanden hebben wij erg hard gewerkt om te bewijzen dat de kwaliteit van onze zorgverlening goed is. Op 30 juni jl. hebben wij aan de IGZ verslag uitgebracht hoe wij verbeteringen hebben doorgevoerd. Wij verwachten binnenkort dat de IGZ dit verslag onderstreept met een positieve beoordeling. De huidige positie op de lijst doet geen recht aan de geleverde inspanning en het huidige resultaat.”

Hoger niveau

Zowel de interne als externe audits, de laatste was in maart van dit jaar, laten eveneens zien dat de kwaliteit in De Cypressenhof op orde is. Ook uit de cliënttevredenheid blijkt dat men zeer tevreden is over de verleende zorg. In het landelijke tevredenheidsonderzoek scoorde De Cypressenhof een 8 en ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde.
De cliëntenraad sluit zich hierbij aan. Sia Timmerman, secretaris van de cliëntenraad: “De medewerkers van De Cypressenhof verlenen professionele zorg vanuit een warm hart voor de bewoners. We hebben gezien dat ze zich enorm hebben ingezet om de bevindingen van de IGZ om te zetten in tastbaar resultaat.”

André Kok: “We hebben daarom een extra senior verpleegkundige ingezet om de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen. Dat dit gebeurt blijkt ook uit het laatste rapport van de inspectie. Eén van de verbeterpunten die de IGZ aan heeft gegeven is dat het zorgdossier te weinig methodiek bevatte. We zijn bezig om het zorgdossier om te zetten naar een familiezorgleefplan binnen het landelijk project ‘waardigheid en trots’. In zo’n nieuw zorgleefplan is de familie de regievoerder en bewaakt de zorgorganisatie de kwaliteit en professionaliteit van de zorg”.

Welzijn van de cliënt

“Wij vinden dat de kwaliteit van zorg goed moet zijn. Zorggroep Manna definieert kwaliteit als datgene wat waarde toevoegt aan de situatie van de individuele cliënt en zijn welzijn verhoogt. Dit brengt ons soms in een spagaat tussen de wens van de bewoner en wat de inspectie eist. In De Cypressenhof laten we in zo’n geval de wens van de bewoner voorgaan.” Dit is ook wat de IGZ in haar rapport concludeert: Het welzijn van de cliënt staat op De Cypressenhof centraal. ”Wij zien een nieuw bezoek aan De Cypressenhof dan ook met vertrouwen tegemoet. Ondertussen gaan wij door met investeren in professionaliteit en voortdurend verbeteren. En we gaan vooral door met het ondersteunen van de bewoners vanuit een warm hart”, besluit André Kok.

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678 of onze veelgestelde vragen.

Contact opnemen