Corona-update 2 oktober

Geplaatst op 2 oktober 2020.

De besmettingen lopen op in Twente. Dat vraagt om verscherping van de maatregelen binnen onze locaties. We vinden het belangrijk dat we het ‘normale’ leven voor onze bewoners zoveel mogelijk laten doorgaan in onze locaties. Daarnaast beseffen we dat er in onze locaties kwetsbare ouderen wonen waarvoor we de kans op besmetting zoveel mogelijk willen verkleinen.

We vragen bezoekers om de onderstaande maatregelen te blijven opvolgen. Sinds zaterdag 26 september dragen de medewerkers in de Wingerd, in de Cypressenhof en in de wijkverpleging preventief mondkapjes. De mondkapjes zijn ter bescherming van de cliënt.

Ook is vanaf vrijdag 2 oktober een mondkapje voor bezoekers verplicht. Zij dienen zelf een mondkapje me te nemen. We nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de kans op  besmetting zoveel mogelijk te verkleinen.

Verder blijft het belangrijk dat iedereen aan onderstaande maatregelen houdtt:

  • Heeft uw klachten? Blijf dan thuis.
  • Houd 1, 5 meter afstand
  • Vermijd drukke plekken
  • Was vaak uw handen en nies in uw elleboog.

In het geval van een besmetting
Wanneer er sprake is van een besmetting in een verpleeghuis/verzorgingshuis worden alle bewoners en medewerkers iedere week getest. Dit omdat uit de afgelopen tijd is gebleken dat bij bewoners in een verpleeghuis/verzorgingshuis niet altijd de bijbehorende symptomen optreden.

Is het coronavirus bij een bewoner geconstateerd dan wordt hij/zij in isolatie geplaatst en volgens protocol verzorgd door een vaste groep van zorgmedewerkers die beschermende kleding dragen. Bij meerdere besmettingen wordt er waar nodig overgegaan op cohort-verpleging.

Wijkverpleging
De zorgverlening van de teams wijkverpleging bij cliënten thuis blijft doorgaan. Wanneer een cliënt corona-gerelateerde klachten vertoont, worden er in afstemming met de huisarts de juiste maatregelen getroffen.

Huishoudelijke ondersteuning en ambulante begeleiding
De medewerkers van de ambulante begeleiding en de huishoudelijke ondersteuning blijven hun werk op 1,5 meter afstand van de cliënt doen.

Ondersteuning
Voor de medewerkers van Manna die niet direct bij de zorgprocessen betrokken zijn geldt; werk zoveel mogelijk thuis, tenzij. De medewerkers die thuis werken doen dit in overleg met hun team. Op kantoor is één persoon per kamer toegestaan.

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678 of onze veelgestelde vragen.

Contact opnemen