Skip to main content

Wijkverpleging

Team Wijkverpleging Hengelo-Zuid

   

Multidisciplinaire samenwerking

Team Wijkverpleging Hengelo-Zuid is een jong en klein team met gedreven en enthousiaste wijkverpleegkundigen en helpenden. Het team staat voor diversiteit, zorg op maat en multidisciplinaire samenwerking. Het kantoor is te vinden in het Gezondheidscentrum het Kompas, maar vooral zie je dit team in Hengelo-Zuid in de uniformen van Manna op weg naar een cliënt.

Bieden zorg in de volgende postcode gebieden:

7551 t/m 7555

Waar komt de naam Manna vandaan?

Manna was het voedsel dat de Israëlieten uit de hemel ontvingen tijdens hun reis door de woestijn; precies dat, wat zij op dat moment nodig hadden. Zo willen wij er voor ú zijn op het moment dat u zorg nodig hebt. Manna is een christelijke organisatie en voor iedereen die hulp nodig heeft, ongeacht achtergrond, overtuiging of religie

Waar bieden jullie wijkverpleging?

In Enschede en Hengelo.

Ben ik verzekerd voor wijkverpleging vanuit Manna?

Wijkverpleging krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen risico over wijkverpleging.

Er zijn twee uitzonderingen:

  • Heeft u een indicatie voor verblijf in een instelling (WLZ), maar ontvangt u de verzorging of verpleging thuis, dan betaalt u een eigen bijdragen.
  • Indien de indicatie vanuit de WMO komt, betaalt u eigen bijdrage.

Zorgaanbod van Team Wijkverpleging Hengelo-Zuid