Skip to main content

Wijkverpleging

Team Wijkverpleging Enschede-Zuid

   

Een jong en innoverend team dat werkzaam is binnen Enschede-Zuid. Zij zorgen voor zowel jonge als oudere cliënten. Eigen regie van de cliënt staat voorop.

Bieden zorg in de volgende postcode gebieden:

7532 Dolphia/Eschmarke
7534 Eekmaat/Oikos
7542 Stroinkslanden
7544 Wesselerbrink
7536 Aamsveen

Waar komt de naam Manna vandaan?

Manna was het voedsel dat de Israëlieten uit de hemel ontvingen tijdens hun reis door de woestijn; precies dat, wat zij op dat moment nodig hadden. Zo willen wij er voor ú zijn op het moment dat u zorg nodig hebt. Manna is een christelijke organisatie en voor iedereen die hulp nodig heeft, ongeacht achtergrond, overtuiging of religie

Waar bieden jullie wijkverpleging?

In Enschede en Hengelo.

Ben ik verzekerd voor wijkverpleging vanuit Manna?

Wijkverpleging krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen risico over wijkverpleging.

Er zijn twee uitzonderingen:

  • Heeft u een indicatie voor verblijf in een instelling (WLZ), maar ontvangt u de verzorging of verpleging thuis, dan betaalt u een eigen bijdragen.
  • Indien de indicatie vanuit de WMO komt, betaalt u eigen bijdrage.

Zorgaanbod van Team Wijkverpleging Enschede-Zuid