Skip to main content

Wijkverpleging

Team Wijkverpleging Enschede-Oost

   

Team Wijkverpleging Enschede-Oost biedt zorg aan jonge en oudere cliënten. Eigen regie van de cliënt en kwaliteit van zorg zijn hierbij speerpunten.

Bieden zorg in de volgende postcode gebieden:

7531 Ribbelt/Stokhorst
7533 Velve/Lindehof
7541 Hogeland

Waar komt de naam Manna vandaan?

Manna was het voedsel dat de Israëlieten uit de hemel ontvingen tijdens hun reis door de woestijn; precies dat, wat zij op dat moment nodig hadden. Zo willen wij er voor ú zijn op het moment dat u zorg nodig hebt. Manna is een christelijke organisatie en voor iedereen die hulp nodig heeft, ongeacht achtergrond, overtuiging of religie

Waar bieden jullie wijkverpleging?

In Enschede en Hengelo.

Ben ik verzekerd voor wijkverpleging vanuit Manna?

Wijkverpleging krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen risico over wijkverpleging.

Er zijn twee uitzonderingen:

  • Heeft u een indicatie voor verblijf in een instelling (WLZ), maar ontvangt u de verzorging of verpleging thuis, dan betaalt u een eigen bijdragen.
  • Indien de indicatie vanuit de WMO komt, betaalt u eigen bijdrage.

Zorgaanbod van Team Wijkverpleging Enschede-Oost