Skip to main content

Beschermd wonen

Annastraat

   

Kleinschalig beschermd wonen in jouw eigen appartement

De locatie ‘Annastraat’ is een kleinschalige beschermd wonen locatie in de wijk ‘Boswinkel’ in Enschede. Bewoners hebben hier een eigen appartement, met daarbij eigen voorzieningen als een keuken en sanitair. Op deze beschermd wonen locatie is sprake van intensieve begeleiding met nabijheid. Er is 24/7 begeleiding aanwezig, daarnaast zijn er persoonlijk begeleiders die we aan bewoners koppelen.

Wil je op de locatie ‘Annastraat’ komen wonen? Dan is een CIMOT of WLZ-indicatie nodig. Daarnaast dienen alle bewoners een vorm van daginvulling te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van dagbesteding of vrijwilligerswerk. Intern worden er vanuit Manna ook dagbestedingen aangeboden, waaronder de creatieve dagbesteding.

Soms woont iemand jarenlang op de locatie ‘Annastraat’, maar er is ook sprake van doorstroom naar een woning in de wijk. Dit verschilt per persoon, iedereen heeft op het gebied van huisvesting zijn eigen doelen en mogelijkheden.

Waar komt de naam Manna vandaan?

Manna was het voedsel dat de Israëlieten uit de hemel ontvingen tijdens hun reis door de woestijn; precies dat, wat zij op dat moment nodig hadden. Zo willen wij er voor ú zijn op het moment dat u zorg nodig hebt. Manna is een christelijke organisatie en voor iedereen die hulp nodig heeft, ongeacht achtergrond, overtuiging of religie

Hoe kom ik aan een indicatie om begeleiding vanuit Manna te ontvangen?

Dat ligt eraan welke ondersteuning je nodig hebt. Voor een paar uur per week ambulante begeleiding aan huis kun je het zorgloket van de gemeente bellen. Geef daarbij aan welke hulp je nodig hebt. Gekoppeld aan een wijkcoach wordt jouw indicatie geregeld.

Om beschermd bij Manna te komen wonen dien je een CIMOT-indicatie te hebben. Deze vraag je aan bij de gemeente.

Heb je 24/7 zorg nodig met nabijheid? Dan dien je een WLZ-indactie (Wet Langdurige Zorg) te hebben: VG3, VG6, GGZ1 en GGZ3.

 

Moet je christelijk zijn om bij Manna te wonen?

Nee, wij staan open voor iedereen. Wij besteden veel aandacht aan de christelijke identiteit, echter is het geen eis om christelijk te zijn om bij Manna te kunnen wonen. Wij staan open voor iedereen! Wat vast staat is dat persoonlijke aandacht bij ons in de zorg voorop staat. Uit Liefde!

Wat kost het om te wonen bij Manna?

Dit is voor iedereen anders. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd bij CAK. We verwijzen u graag de rekenmodule van het CAK.