Bij de dagbesteding kunnen cliënten ontdekken waar hun sterke kanten liggen en werken we gericht aan doelen vanuit het zorgplan, zodat zij zich kunnen ontwikkelen in het vergroten van zelfredzaamheid en/of participatie in de maatschappij. De dagbesteding heeft een laagdrempelige insteek om een dag- en nachtritme te creëren en een positieve invulling te geven aan de dag. De dagbesteding kent ook het sociale aspect door andere mensen te ontmoeten om zo sociaal isolement te voorkomen.

Ons doel van de dagbesteding is het laten ervaren hoe het is om bij verschillende projecten betrokken te zijn. De cliënt leert hoe het is om met anderen samen te werken en ziet wat je kunt bereiken als je je inzet.

Hondentrainer

We hebben een hondentrainingproject. Er worden honden uit het asiel gehaald en deze worden getraind in alle basisvaardigheden. De cliënten en honden staan onder supervisie van een gecertificeerde hondentrainer (Kynologisch Gedragstherapeut). We werken tijdens dit traject aan de doelen van de cliënt.
De essentie van deze training is dat de cliënt zich bewust wordt van het effect van hun houding op de hond, zoals spanningen. Zodat de cliënt bewust leert wat het effect is van zijn eigen handelen (zowel verbaal als non-verbaal).

Creatieve dagbesteding

Bij de creatieve dagbesteding zijn we bezig met allerlei verschillende projecten. We maken onder andere portretten van emoties, sieradendoosjes, creatieve wanddecoraties etcetera. Belangrijk bij de creatieve dagbesteding is dat de cliënt leert creatief bezig te zijn en met anderen samen te werken.

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen