Binnen Manna zijn er verschillende mogelijkheden voor beschermd wonen.

Er zijn geclusterde woningen en doorstroomwoningen. Voor beide woonvormen is er 24/7 begeleiding en toezicht aanwezig. Ook is er een nooddienst waarop cliënten met een indicatie beschermd wonen terug kunnen vallen.

Geclusterde woningen

In Almelo en Enschede hebben we locaties in woonwijken met geclusterde woningen. Iedere cliënt heeft een eigen appartement. Het zelfstandig wonen wordt in tact gehouden, maar er is 24 uur begeleiding en toezicht in nabijheid aanwezig. De cliënten wonen midden in de maatschappij onder beschermende voorwaarden. Samen met hun begeleider leren ze op eigen benen staan en werken ze aan hun doelen.

Doorstroomwoning (Modulaire woning)

In deze woning kunnen cliënten oefenen hoe het is om zelfstandig te wonen. De cliënt woont in een eigen appartement of studio in Twente. De cliënt en begeleider werken samen aan de doelen. Ook voor deze cliënten is 24/7 begeleiding beschikbaar. Daarnaast is er een nooddienst waar de cliënten met een indicatie voor beschermd wonen op terug kunnen vallen.

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen