De ambulante begeleiding wordt verleend vanuit een team, zodat de cliënt altijd te maken heeft met begeleider die hij of zij kent. We zijn er als begeleider voor de cliënt, we zien hem of haar als volwaardig mens, zodat de cliënt zich gehoord en gezien voelt en vertrouwen krijgt in zijn of haar eigen kracht. We zorgen dat de cliënt op de juiste momenten de persoonlijke aandacht ontvangt die nodig is.

In een vertrouwde omgeving werken aan doelen

Thuis geven wij de nodige begeleiding, zodat de cliënt gewoon kan blijven wonen in de vertrouwde omgeving. De begeleider komt regelmatig langs om samen te werken aan de vooraf opgestelde doelen.

 • Wij bieden ambulante begeleiding aan in heel Twente.
 • Waarbij krijgt de cliënt o.a. ondersteuning?
 • Het oppakken van het leven na een periode van verslaving.
 • Financiële problematiek/schulden.
 • Huisvestingsproblematiek.
 • Het vinden van een goede dag invulling.
 • Leven met psychosociale / psychiatrische problemen.
 • Omgaan met beperkingen
 • Contact onderhouden met andere betrokken hulpverleningsinstanties
 • Vergroten van het gevoel van eigen waarde
 • Vergroten van de zelfredzaamheid
 • Vergroten van het sociaal netwerk om hem heen
 • Etc….

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen