Begeleiding van Manna is gespecialiseerd in ondersteuning bij zelfstandig leven van (jong) volwassenen met meervoudige en complexe problematiek. Doel van de begeleiding is het vergroten van de zelfredzaamheid in het dagelijks functioneren.

Wat is nodig?

Onze kracht is dat we aansluiten bij de cliënt als persoon en samen met de cliënt kijken naar wat er op dat moment nodig is. Door maatwerk onderzoeken we samen wat de cliënt nodig heeft. Zo kunnen we aansluiten bij wensen, mogelijkheden en competenties van de cliënt en samen met de cliënt werken aan het realiseren van de doelen. Hierbij hebben we veel geduld en zien we tegenslag als iets dat hoort bij de ontwikkeling van de cliënt. Opgeven is geen optie.

Eigen kracht

In de begeleiding van Manna werken we vanuit de presentietheorie die aansluit op onze identiteit. Deze theorie gaat uit van het er onvoorwaardelijk zijn voor de ander, zodat je een vertrouwensrelatie opbouwt en de ander zich gezien, gehoord en zich een volwaardig mens voelt. Alleen al doordat er iemand is die je ziet als volwaardig mens ontstaat er beweging en motivatie om aan doelen te werken. Mensen in een kwetsbare situatie worden vaak gewezen op alles wat niet goed gaat, wat anders moet en waarin ze in negatieve zin afwijken van de norm. Door mensen te benaderen vanuit hun eigen kracht krijgen ze weer vertrouwen in de mogelijkheid om hun leven weer op een voor hen zinvolle manier in te vullen. Dat maakt ruimte voor wensen en verandering. Zo benaderen we de cliënten bij Manna.

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen