Verandering in de zorg: Huishoudelijke hulp Hengelo

Verandering WMO Hengelo

Huishoudelijke hulp wordt huishoudelijke ondersteuning

Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel in de zorg. De huishoudelijke hulp wordt anders geregeld en heet vanaf 1 januari ‘Huishoudelijke ondersteuning’.Heeft u in 2014 recht op huishoudelijke hulp, dan gaat de gemeente met u in gesprek om te kijken of u recht houdt op huishoudelijke hulp (vanaf 1 januari heet dit huishoudelijke ondersteuning). De gemeente legt dit vast in een ondersteuningsplan en een beschikking (vergelijkbaar met ‘indicatie’).

Vervolgens stuurt de gemeente de beschikking naar u en informeert Zorggroep Manna hierover. In deze beschikking staat dat u recht heeft op ondersteuning in een ‘schoon en leefbaar huis’. In de beschikking staan geen aantal uren genoemd omdat de ondersteuning maatwerk per persoon is.

Daarna nemen wij contact met u op om, samen met u, te kijken hoe Zorggroep Manna u kan ondersteunen een schoon en leefbaar huis te krijgen. Omdat wij maatwerk willen leveren, houden we een persoonlijk gesprek met u. Dit gesprek houden we bij u thuis, uiteraard laten we van tevoren weten wanneer dit gesprek plaatsvindt.

U krijgt vervolgens huishoudelijke ondersteuning volgens de maatwerkafspraken die we samen hebben gemaakt over:
– hoe u wilt dat de huishoudelijke ondersteuning gebeurt
– op welk tijdstip en van wie u huishoudelijke ondersteuning krijgt

Op de website www.hengelo.nl/hh2015 van de gemeente, vindt u meer informatie hierover.

Ondersteuning en persoonlijke aandacht voor u vinden we erg belangrijk. Wanneer zorgverlening misschien niet meer via professionele zorg is te regelen, is het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om ondersteuning te bieden. Zorggroep Manna heeft daarom een breed vrijwilligersnetwerk. Via de vrijwilligerscoördinator (053-3030600) kunnen we samen met u kijken waar behoefte aan is. We zoeken dan een vrijwilliger voor u die u kan ondersteunen. Maar ook als u zich alleen wilt laten informeren over vrijwilligers of andere mogelijkheden voor ondersteuning, kunt u contact opnemen met de coördinator.