De klant centraal. Het is terug te zien in ons organisatiemodel. Het draait om de cliënt en de mantelzorger. Zorgprofessionals, ondersteunende teams en managers zijn hierin ondersteunend.

Nadat de visie van de organisatie door bijna 100 collega’s is opgesteld zijn we aan de slag gegaan met het organisatiemodel. Het draait om onze klanten. Zij krijgen ondersteuning en persoonlijke aandacht waar zij dat nodig hebben. Onze zorgteams en overige afdelingen zijn daarin ondersteunend.

Organisatiemodel van Zorggroep Manna

Samensturing

De teams werken vanuit het principe ‘samensturing’. Omdat de teams continu in contact staan met de klant, weten zij wat nodig is om goede zorg te verlenen. De teams bepalen daarom zelf welke ondersteuning zij inzetten. Daarin kunnen ze een beroep doen op een groot aantal professionals zoals: verpleegkundig team, Zorgschakel Enschede, ondersteunende diensten zoals P&O en financiële administratie.

Natuurlijk kunnen ze altijd terugvallen op hun coach.

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678 of onze veelgestelde vragen.

Contact opnemen